Säännöt ja osallistumisohjeet

JÄRJESTÄJÄ

Kymppi-Maukkaat Oy (jäljempänä ”Kymppi” tai ”Järjestäjä”)
Ilomäentie 25, 37800 Akaa

y-tunnus 1547837-3

OSALLISTUMISOIKEUS

Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

KILPAILUAIKA

Kilpailu alkaa 23.11.2018 ja päättyy 20.12.2018.

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua jakamalla #10tonttuovi-kuvansa Instagramissa tai/ja Facebookissa. Kuvan tietoihin tulee merkitä tunnisteet #10tonttuovi ja @10maukkaat. Instagram-tilin tulee olla avoin. Kymppi Maukkaat Oy:lla on oikeus julkaista kilpailuun edellä selostetulla tavalla lähetetyt kuvat omassa sosiaalisessa mediassaan ja nettisivuillaan.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kilpailun palkintona arvotaan Glorian ruoka&viini -lehden vuosikerta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

RATKAISUPERUSTEET

Kisaan osallistuneiden kuvien joukosta arvotaan voittaja 21.12.2018. Kuvassa tulee olla tunnisteet #10tonttuovi ja @10maukkaat.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kymppi-Maukkaat Oy ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut tähän asianmukaista suostumustaan (ks. tietosuojasta tarkemmin tietosuojaseloste osoitteessa www.kymppi.fi/tietosuoja).

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Kymppi-Maukkaat Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Kymppi-Maukkaat Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Kymppi-Maukkaat Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Kymppi-Maukkaat Oy:lle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Kymppi-Maukkaat Oy:lla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

MUUT EHDOT

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kymppi-Maukkaat Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Kymppi-Maukkaat Oy:n riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Kymppi-Maukkaat Oy:lla a on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.

Kymppi-Maukkaat Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan kilpailusivustolla osoitteessa kymppi.fi/tonttuovi.

Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin tukema tai hallinnoima.