Kymppi-Maukkaat Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
Kymppi-Maukkaat Oy, Ilomäentie 25, 37800 Akaa (y-tunnus: 1547837-3)

2. YHTEYSTIEDOT REKSTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Kymppi-Maukkaat Oy, Anna Mollberg, Ilomäentie 25, 37800 Akaa
p. 040 731 2211, anna.mollberg(at)kymppi.laihianmallas.fi

3. REKISTERIN NIMI
Kymppi-maukkaat.fi -verkkosivujen tietosuojaseloste

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen kerääminen mm. asiakaspalautteen, rekrytoinnin tai kilpailun yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset liitteet.

6. HENKILÖTIETOJEN ENSISJAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan henkilön itse antaessa ne Kymppi-Maukkaat Oy:lle. Kymppi-Maukkaat Oy kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. asiakaspalauttein, rekrytointihakemuksin tai kilpailuin.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille ilman henkilön erityistä lupaa.

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. HENKILÖREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Kymppi-Maukkaat Oy:n tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Henkilörekisteriin on pääsy vain määrätyillä yrityksen työntekijöillä, joilla on käyttäjäkohtaiset tunnukset ja salasanat. Yrityksessä on käytössä palomuuri.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS
Henkilötietonsa antaneella on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, Anna Mollberg, puh. 040 731 2211, anna.mollberg@kymppi.laihianmallas.fi
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

11. MUITA SIVUIHIN LIITTYVIÄ ASIOITA
www.kymppi-maukkaat.fi -sivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Sivut saa linkittää muilta verkkosivuilta. Sivujen sisältöä käytettäessä, on lähde aina mainittava. Kymppi-Maukkaat Oy:n kuvien käyttöön on aina kysyttävä lupa. Kymppi-Maukkaat Oy ei takaa sivuilla esitettävien tai sivujen kautta saatujen tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Sivuilla käytetään Google Analytics -seurantaa.