Laatu

Tuotteidemme laatu on meille elinehto. Haluamme tarjota kuluttajille ainoastaan laadukkaita ja maistuvia ruokaelämyksiä.

Sertifioitu tuotanto

Kymppi-Maukkaat Oy:ssä on sertifioitu FSSC 22000 (Food Safety System Certificate) -elintarviketurvallisuusjärjestelmä, jolla hallitaan valmistettavien tuotteiden turvallisuus ja laatu toiminnan jokaisessa vaiheessa. Sertifioitu järjestelmämme on todiste ennakoivasta suhtautumisesta laadunhallintaan, elintarviketurvallisuuteen ja muihin lakisääteisiin sekä standardien mukaisiin vaatimuksiin.

Tuoteturvallisuuden varmistaminen vaatii toiminnan laadun jatkuvaa parantamista ja arviointia. Seuraamme kuluttajien ja asiakkaiden vaatimuksia, odotuksia ja tarpeita jatkuvasti ja otamme ne huomioon toimintamme kehittämisessä. Tuotteiden ja toiminnan laatua sekä niiden ympäristövaikutuksia seurataan ja arvioidaan jatkuvan parantamisen periaatteella.

 

Henkilöstön rooli

Valvomme elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta aistinvaraisilla, mikrobiologisilla, kemiallisilla ja fysikaalisilla menetelmillä. Työntekijöiden rooli laadunvalvonnassa on erittäin tärkeä. Jokainen toimihenkilö ja työntekijä on vastuussa oman työnsä laadusta ja toimintansa kehittämisestä.

Kymppi-Maukkaat Oy:n omavalvonta on osa FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmää. Omavalvonnan avulla varmistumme prosessien toiminnasta ja hallitsemme tuotteiden turvallisuutta ja laatua. Omavalvonta perustuu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) -vaarojen arviointijärjestelmään ja omavalvonnan tukijärjestelmään. Tukijärjestelmä koostuu lainsäädännön ja standardien edellyttämistä hyvien hygieenisten käytäntöjen ja tuotantotapojen menettelyohjeista sekä niiden valvonnasta. Perusta turvalliselle ja laadukkaalle toiminnalle on elintarvikkeiden hygieeninen käsitteleminen jokaisessa elintarvikeketjun vaiheessa ja jokaisessa työskentelyvaiheessa.

Kymppi-Maukkaat Oy:n valmistamien tuotteiden laatua ja turvallisuutta hallitaan käyttämällä vain hyväksyttyjä raaka-aineita, huolehtimalla hyvästä tuotantohygieniasta, toimimalla GMP (hyvät tuotantotavat) -periaatteiden mukaisesti ja pitämällä tuotantolaitos sekä koneet ja laitteet ennakoivasti kunnossa sekä kehittämällä niitä jatkuvasti.

Vastuullisuus

Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen jatkuvalla perehdyttämisellä ja koulutuksella. Opastamme henkilöstöä toimimaan ympäristön, terveyden, elintarviketurvallisuuden ja talouden kannalta eettisesti ja vastuullisesti. Sitoudumme ehkäisemään ympäristön pilaantumista kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Toimintamme perustuu hyviin eettisiin toimintamalleihin. Puutumme epäkohtiin, emmekä hyväksy yksilökohtaista syrjintää.

Reseptit arkeen ja juhlaan

Kaikki reseptit